Program dla Ząbek

W niedzielę 7 kwietnia 2024r. odbędą się wybory samorządowe

W Ząbkach będziemy wybierali Burmistrza Miasta Ząbki oraz Radnych

do Rady Miasta Ząbki, do Rady Powiatu Wołomińskiego, do Sejmiku Mazowieckiego )

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godz. 7.00 - 21.00.

 

  • W głosowaniu mogą brać udział osoby znajdujące się w stałym spisie wyborców z przypisanym miejscem głosowania w Ząbkach.
  • Osoby zameldowane na pobyt stały są umieszczone w spisie wyborców z urzędu.
  • Osoby zamieszkałe na terenie danej gminy mogą zostać dopisane do rejestru wyborców:
  • Poza wnioskiem i deklaracją o miejscu zamieszkania, potrzebna jest kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy oraz dokument potwierdzając zamieszkanie pod określonym adresem (np pierwsza strona PIT).

Wpisanie do stałego rejestru wyborców dotyczy wszystkich wyborów. Nie jest to wpis jednorazowy. Po dopisaniu do rejestru wyborców następuje też z urzędu skreślenie z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego miejsca zamieszkania.