Program dla Ząbek

 

Bezpieczne Ząbki

1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w newralgicznych punktach miasta.

2. Wsparcie dla Policji, poprzez finansowanie wspólnych patroli ze Strażą Miiejską.

3. Działania na rzecz zwiększenia obsady ząbkowskiego komisariatu proporcjonalnie do ilości mieszkańców.

4. Wyposażenie obiektów publicznych w defibrylatory.

 

Czyste Ząbki

1. Zwiększenie dbałości o utrzymanie czystość ulic i chodników.

2. Zwiększenie liczby koszy ulicznych w przestrzeni publicznej.

3. Utwardzenie wszystkich odcinków dróg gminnych, w tym :

  •  ul. Andersa
  •  ul. Chełmońskiego
  •  ul. Gwiaździstej
  •  ul. Jaśminowej
  •  ul. Łabędziej
  •  ul. Skowronka
  •  ul. Słowiczej
  •  ul. Żurawiej

4. Rozbudowa kanalizacji deszczowej (w celu skutecznego odprowadzenia wody z ulic i chodników).

 

Kulturalne Ząbki

 1. Rozszerzanie oferty Miejskiego Ośrodka Kultury .

2. Uruchomienie filii Biblioteki Publicznej w południowych Ząbkach

3. Utworzenie stałego kalendarza wydarzeń kulturalnych, integrujących mieszkańców.

4. Porozumienie ze Starostą Wołomińskim w uruchomienie szkoły ponadpodstawowej w Ząbkach.

 

 

Młode Ząbki

1. Rozszerzanie oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2.  Stworzenie miejsca na spotkania młodzieży w Ząbkach

3. Małe boiska do piłki nożnej, wolnostojące kosze do koszykówki.

4. Doprowadzenie do budowy torów biegowych, bieżni.

 

Przyjazne Ząbki

1. Dostosowanie publicznego transportu miejskiego do realnych potrzeb mieszkańców.

2. Negocjacje z miastem stołecznym Warszawa w sprawie biletu metropolitarnego.

3. Wprowadzenie ograniczenia tonażu pojazdów na drodw całych Ząbkach.

4. Nawiązanie współpracy z władzami Warszawy i województwa w sprawie:

     a. wiaduktu z ul. Żołnierskiej w ul. Powstańców (zjazd od strony ul. Marsa)

     b. połączenia ul. Zycha/Andersena z ul. Swojską/Ziemowita w Warszawie,

     c. tramwaju lub bus-pasa w pasie zarezerwowanym na drogę wojewódzką.

     d. wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ul. Chełmżyńskiej.

     e. wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ul. Łodygowej.

     f. uruchomienie alternatywnych środków transportu np. rowery miejskie.

 

Samorządowe Ząbki

1. Stworzenie mechanizmów i systemów premiujących zameldowanie w Ząbkach (bon na żłobek dla zameldowanych rodziców).

3. Wspólne zadbanie o tereny zielone we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi (nasadzenia, nawodnienia).

3. Sesje Rady Miasta także poza siedzibą Urzędu Miasta, dostępne dla mieszkańców, w godzinach popołudniowych.

4. Regularne spotkania mieszkańców z burmistrzem i radnymi miasta.

 

Zdrowe Ząbki

1. Tworzenie nowych miejsc do rekreacji - skatepark, place zabaw,  siłownia plenerowa, ścieżki rowerowe.

2. Zagospodarowanie lasu przy ul. Gajowej jako park leśny z infrastrukturą rekreacyjną.

3. Ograniczenie dalszej zabudowy wielorodzinnej, przez wprowadzenia lokalnych zmian planu zagospodarowania.

4. Zabieganie o możliwość wykorzystania części zabudowań Szpitala Drewnica, w celu uruchomienia poradni specjalistycznych
    (ginekologiczno-położniczej, logopedycznej, rehabilitacji ruchu, itp.)